Kontakt

Pakkumise küsimisel anna meile võimalikult täpne lisainfo, soovituslikult alljärgnevatest punktidest lähtudes:

  • Mis kuupäevadeks / kellaaegadeks soovid tehnika rentida. Ürituse alguse / tehnika kättesaamise kellaaeg. Ürituse lõppemise / tehnika tagastamise kellaaeg.
  • Kus kohas tehnikat kasutatakse (aadress). Kas transpordid ise või soovid tellida ka transpordi ja paigalduse meilt. Kas Sul on olemas pädev tehnik, kes tehnika paigaldab ja seadistab ja võtab kogu vastutuse või soovid selle teenuse tellida meilt?
  • Ürituse olemus – bänd/kontsert, disko, seminar, sõnavõtud vms. On tegemist pulma, sünnipeäeva, seminari või mingit muud laadi üritusega – täpsustada.
  • Planeeritud rahvaarv üritusel ja ruumi/ala suurus. Kas üritus toimub siseruumides või välitingimustel. Välitingimustel peab tehnika olema kaetud telgi või lavaga otsese päikese, vihma, öise niiskuskondentsi või muude tehnikat kahjustavate välistingimuste eest. Vajadusel aitame teile leida telgi rentija.
  • Kontaktid (nimi, telefon, e-post), et saaksime Sinuga ühendust võtta ning teha eelneva taustakontrolli.
  • Mõtle läbi, kas Sul on olemas piisav elektrivarustus. Kui kaugel asub voolu allikas, millise pesaga saab ühendada, kas on olemas piisav võimsus. NB! Klient vastutab ise elektriga varustamise, selle tehnika ja kaabelduse eest.
  • Kes kirjutab lepingule ja vara üleandmise-vastuvõtmise aktile alla ning kellele koostame ja saadame arve? Vara antakse üle vaid lepingu allkirjastanud isikule. Rentnik kannab täielikku vastutust vara säilimise eest alates rendileandjalt valduse üleminekust kuni vara tagastamiseni rendileandjale.

Tehnika kättesaamise ja tagastamise koht:

Lihula mnt 10, Haapsalu, 90507 (Haapsalu Spordikeskus)

MÖLL UÜ

Nelgi tn 9, Paralepa alevik,
Haapsalu, Läänemaa 90403
IBAN: EE082200221071440892
Registrikood: 14705678

Telefon: (+372) 5553 1114
E-mail: info@moll.ee